THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND PHƯỜNG VĂN CHƯƠNG

Đồng chí: Trần Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBND Phường Văn Chương

Điện thoại: 098.883.8989

Email: tranhoang_dongda@hanoi.gov.vn

Đang online: 126
Tổng số truy cập: 5266