HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân phường Văn Chương tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 24/03/2021 | 10:58  | Lượt xem: 334

Chiều ngày 23/03/2021, HĐND phường Văn Chương tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Khuất Ngọc Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Đỗ Quang Chiến – Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường; Đồng chí Trần Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cùng các đồng chí Phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường, Chủ tịch UB MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cùng các vị đại biểu HĐND phường khóa IX.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND phường khóa IX đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các Nghị quyết của HĐND phường đã cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoạt động giám sát ngày càng được tăng cường với hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao, có nhiều đổi mới. Công tác tiếp dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm giải quyết. Hoạt động Tổ đại biểu và đại biểu HĐND từng bước được nâng cao chất lượng. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo luật định.

Đồng chí Khuất Ngọc Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường trình bày
báo cáo Tổng kết hoạt động HĐND Phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường đã đóng góp quan trọng trong việc xác định các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mức đề ra. An sinh xã hội ngày càng tốt hơn, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng an ninh, trật tự xã hội tiếp tục ổn định và giữ vững.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND phường lần này đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 27 cá nhân để biểu dương khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động HĐND Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trần Hoàng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường trao giấy khen cho các tập thể
đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021