HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND Phường Văn Chương tổ chức kỳ họp thứ XIII
Ngày đăng 30/12/2020 | 10:45  | Lượt xem: 83

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Khuất Ngọc Trường –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường nhấn mạnh kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng năm 2021. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND phường nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung tham gia thảo luận, chất vấn, đề ra những giải pháp cụ thể mang tính khả thi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân phường Văn Chương.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND Phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, báo cáo phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021. Qua đó, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2021; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kết quả thu ngân sách đạt 108 % kế hoạch được giao, công tác xây dựng và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, đã loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong trên địa bàn phường. Công tác an sinh xã hội, chính sách, đền ơn đáp nghĩa đảm bảo 100% các gia đình chính sách, người có công được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19, sốt xuất  huyết, VSMT, VS ATTP được thực hiện hiệu quả.

Hội nghị đã được tiếp thu 05 ý kiến của các đại biểu HĐND, các ý kiến trên đã được các đồng chí Trần Hoàng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu và trả lời ngay tại hội nghị.

Hội đồng nhân dân phường đã thông qua các Nghị quyết về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, Nghị quyết về dự toán phân bổ dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2021./.